Uzmanlık Alanı

Prof. Dr. Levent Türkeri’nin uzmanlık alanı “Üroonkoloji” olup, özetle prostat (prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesi), mesane, böbrek, testis ve adrenal bez tümörlerini kapsamaktadır. Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Uzmanı olduktan sonra, klinik ve bilimsel çalışma ve araştırmalarını ürogenital sistem tümörleri üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Ürogenital sistem tümörlerinin cerrahi (açık, laparoskopik ve robotik yöntemler ile) tedavilerinin yanısıra, söz konusu hastalıkların temel moleküler biyolojik mekanizmalarının anlaşılması, cerrahi dışı tedavi yöntemleri ve özellikle son yıllarda geliştirilmiş olan hedefe yönelik tedavi protokolleri Prof. Dr. Levent Türkeri’nin ilgi ve uzmanlık alanı içerisinde yer almaktadır